Likvidace odpadů a autovraků

Likvidace objemných odpadů

Rádi Vám pomůžeme s objemnými odpady a také s jejich likvidací. Uvědomujeme si, že domácnost či podnikatelská činnost občas vyprodukují odpad, kterého není snadné se zbavit. Takovýto odpad by neměl přijít do veřejných popelnic. Náš sběrný dvůr Úvaly poskytuje sběrné místo na cestou řadu odpadů. Často se však může stát, že objem či materiál těchto odpadů ztěžuje jejich dopravu do našeho sběrného dvora, proto zajišťujeme i vyzvedování takovýchto odpadů či přistavění kontejnerů. A to i pro nebezpečné či kapalné odpady. Všechny odpady likvidujeme podle platné legislativy.

Ve sběrném dvoře Úvaly se můžete zbavit následujících objemných odpadů:

  • Odebíráme objemné odpady, sutě, dřevo, biologicky rozložitelné odpady včetně nebezpečných složek odpadů
  • Odebíráme elektroodpad 
  • Vykupujeme železo, barevné kovy, papír, akumulátory, katalyzátory 
  • Dále zde ekologicky vykupujeme autovraky

V provozně v Českém Brodě vykupujeme následující:

  • Železo, barevné kovy
  • Papír
  • Akumulátory

Ceny naleznete v sekci Ceníky

Ekologická likvidace autovraků

Kromě odvozu a likvidace objemných odpadů nabízíme kompletní servis ohledně likvidace autovraků. Zbavování se starých, nepojízdných vozidel a autovraků není snadné, stejně jako jejich doprava do sběrného dvora. Proto zprostředkováváme odtah vozidla zdarma. Ceny výkupu jsou stanoveny v našem ceníku. Likvidace všech autovraků je vždy ekologická.